2023 Almanya Yeni Göc Yasasi - Getirilen Değişikliklere Genel Bakış:

DİKKAT: ALMANYA'DA TURİST VİZESİ İLE ÇALIŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU BİLGİ TAMAMEN YANLIŞTIR.

En Önemli Değişiklikler:

1)İstihdam Kapsamı Genişletildi:

2)Yabancı Vasıflı Çalışanlar İçin İlave Giriş İmkanı: .

3)Yerleşim İzni Süresi Kısaltıldı:

4)Denklik Ortaklığı Seçeneği:

5)Öncelikli İnceleme Kapsamı Genişletildi:

6)Arama Başlıkları ve Puan Sistemi:
Daha fazla detay...

Yeni Federal Göç Yasası (FEG)

Yeni FEG'in ilk aşaması 17 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genel Bilgi: 

AB Mavi Kartı Revizyonu: 

1)     Düşürülmüş Maaş Limitleri:

 • Sıkıntı ve darboğaz mesleklerde AB Mavi Kart için maaş eşikleri önemli ölçüde düşürülecek.
 • Standart meslekler için emeklilik sigortası için yıllık katkı payı değerlendirme tavanının    %45,3'ü asgari maaş olarak uygulanacaktır (2023'te: 39.682,80 Euro). 

2) Genişletilmiş Kart Kapsamı:

 • AB Mavi Kartı, sıkıntılı meslekler ve yeni mezunlar gibi daha geniş bir kitleye açılmıştır.
 • Emeklilik sigortası için yıllık gelir eşiğinin %50'si geçerlidir (2023'te: 43.800 Euro).

 3)AB Mavi Kartı Ön Koşulları ve Gereklilikleri:

 • Düzenlemeye tabi olmayan mesleklerdeki akademisyenler artık Mavi Kart için başvurabilir.
 • AB Mavi Kartı için son üç yıl içinde bir üniversite diploması almış ve Almanya'da yıllık asgari     gelir eşiğini karşılayan bir iş bulmuş akademisyenler başvurabilir.
 • IT/Bilişim uzmanları üniversite diplomasına sahip olmasalar da en az üç yıllık bir mesleki deneyime sahip olduklarını kanıtlamaları halinde AB Mavi Kartı alabilirler. Ön koşul, Almanya'da asgari yıllık maaş eşiğini karşılayan bir işte çalışmaktır.
 • Yeni eklenen diğer mesleklerle birlikte AB Mavi Kartı için ilave başvuru imkanları sunulmuştur.

 

Mart 2024'ten Sonraki Planlanmış Yönetmelikler:

 •  Yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması veya yeterlilik analizi için ikamet imkanı.
 • Eğitim ortaklığı kapsamında ikamet ve istihdam: Eğitim ortaklığı, vasıflı bir işte çalışmak için oturma izni almayı ve girişten sonra gerekli denklik prosedürünü gerçekleştirmeyi mümkün kılar.
 • Önceki seçeneklerin aksine, bu durumda girişten önce herhangi bir tanıma prosedürünün başlatılması gerekmez.
 • Vizenin verilmesi, gelecekteki vasıflı işçinin ve işverenin girişten sonra denklik başvurusunda bulunma ve prosedürü aktif bir şekilde takip etme yükümlülüğüne bağlıdır. İş sözleşmesine ek olarak, tanıma anlaşması için mesleki yeterlilik ve A2 seviyesinde (CEFR) Almanca dil becerileri gereklidir. Oturma izni genellikle bir yıl için verilir ve üç yıla kadar uzatılabilir.

Yeterlilik Analizi İçin Giriş:

 • Yabancı yeterliliklerin denkliğini belirlemek için Almanya'da altı aya kadar oturma izni verilebilir. Bu, yetkili makam tarafından bir yeterlilik analizi yapılmasına izin verir.
 • Ön koşul, en az iki yıllık eğitim veya üniversite diploması gerektiren mesleki bir yeterliliktir - her ikisi de ilgili eğitim ülkesinde tanınmalıdır - ve A2 seviyesinde (CEFR) Almanca dil becerileridir.
 • Her iki durumda da, kalış süresince haftada 20 saatlik yarı zamanlı bir iş mümkündür. Bu, birbirini tanıma amacına hizmet eder.

Eğitim/Çalışma Yeri Aramak İçin İkamet İmkanları: 

 • Üçüncü ülke vatandaşları eğitim yeri aramak için ülkeye giriş yapmaya devam edebilirler.
 • Yaş sınırı 25'ten 35'e yükseltilecek ve Almanca dil becerisi gereklilikleri B1 seviyesine (CEFR) düşürülecektir.
 • İkamet süresi altı aydan dokuz aya uzatılacaktır.
 • Bu ikamet iznine sahip olanlar haftada 20 saat yarı zamanlı çalışabilir ve iki haftaya kadar deneme istihdamı üstlenebilirler.

Üçüncü Ülkelerden Gelen Hemşire Yardımcıları İçin İşgücü Piyasasına Erişim:

 • Planlanan değişiklikler, üçüncü ülkelerden gelen hemşire yardımcıları için bir düzenleme ile hemşirelik personeli için işgücü piyasasına erişimi tamamlamaktadır.
 • Üçüncü ülkelerden gelen ve üç yıllık düzenlenmiş uzmanlık yeterliliğinin altında bir hemşirelik yeterliliğine sahip olan tüm kişiler sağlık ve hemşirelik alanında istihdam edilebilir.
 • Bunun ön koşulu, bu kişilerin ya Almanya'da hemşirelik eğitimi aldıklarını kanıtlamaları ya da Almanya'da tanınan yabancı bir hemşirelik diplomasına sahip olmalarıdır.

Koşullu Kısa Dönemli İstihdam: 

 • Yönetmelikte yapılan değişiklik, niteliklerine bakılmaksızın üçüncü ülke vatandaşlarının kısa süreli istihdamı için yeni bir seçenek getiriyor.
 • Federal İş Ajansı (BA) sektör veya meslek grupları dahil olmak üzere ihtiyaca göre bir kota belirledikten sonra, ilgili işverenler yabancı işçiler için çalışma izni veya oturma izni başvurusunda bulunabilirler.

Haziran 2024'ten İtibaren İlave Değişiklikler.

Bu düzenlemelerin ayrıntıları 2024 yılının ortalarında alınacaktır. Yönetmelikler şunlardır:

 • İş Arama Fırsat Kartının Tanıtımı
 • Batı Balkanlar Düzenlemesi

 En Önemli Değişiklikler:

 1)İstihdam Kapsamı Genişletildi: Önceden sadece bağlantılı meslek dallarında mümkün olan vasıflı işçi istihdamı, gelecekte tüm nitelikli mesleklerde geçerlidir. Ancak, yalnızca resmi olarak tanınan niteliklere sahip vasıflı personel için geçerlidir.

 2)Yabancı Vasıflı Çalışanlar İçin İlave Giriş İmkanı:  Önceden Almanya'da tanınan bir mesleki yeterliliğe veya üniversite diplomasına sahip vasıflı işçilerin girişi mümkündü. Gelecekte, mesleki yeterliliğe/üniversite diplomasına ve mesleki deneyime sahip yabancı vasıflı çalışanlar için ilave giriş imkanı sağlanmıştır. Bu, sadece düzenlemelere tabi olmayan meslekler için geçerlidir ve resmi tanıma prosedürü gerekli değildir.

3)Yerleşim İzni Süresi Kısaltıldı: Önceki düzenlemelere göre, nitelikli işçiler için yurt dışından yerleşim izni 4 yıl sonra mümkündü. Yeni düzenleme ile bu süre 3 yıla indirilmiştir.

4)Denklik Ortaklığı Seçeneği: Önceden tanıma prosedürünün bir parçası olarak yeterlilik için kısmi tanıma ile vasıflı işçiler için ikamet imkanı vardı. Gelecekte, yeni bir ek seçenek olarak denklik ortaklığı tanıtılmıştır; tüm denklik prosedürü Almanya'da gerçekleştirilebilir.

5)Öncelikli İnceleme Kapsamı Genişletildi: Önceden sadece vasıflı işçiler için öncelikli inceleme yapılırken, gelecekte stajyerler de öncelikli inceleme kapsamına alınmıştır.

6)Arama Başlıkları ve Puan Sistemi: Önceki düzenlemelere göre, vasıflı işçiler haftada en fazla 10 saat deneme çalışması imkanı olan bir iş aramaya giriş yapabilirken, gelecekte haftada 20 saate kadar ikincil istihdam ve her durumda 14 günlük deneme istihdamı imkanı ile puan sistemine dayalı fırsat kartı tanıtılmıştır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Europerso.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat